Política de privacitat

1. Dades d'identificació del responsable del lloc web

Denominació social: Consorci Sanitari Integral (també referit com a CSI)
Domicili social: Av. de Josep Molins, 29-41 08906 - L'Hospitalet de Llobregat
CIF: Q5856254G 
Telèfon: +34 93 553 12 00  
Fax: +34 93 552 05 27 
Nom de domini: www.csi.cat

2. Dret d'informació i consentiment de l'usuari

Si faciliteu les vostres dades personals, el tractament se sotmetrà a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant RGPD).

El Consorci Sanitari Integral, com a responsable del tractament, només tracta les dades personals que resultin adequades, pertinents i no excessives, amb la finalitat d’atendre les  sol·licituds dels usuaris i mantenir una comunicació per a la prestació dels serveis de salut, d’acord amb la legitimitat de l’article 6.1.h. del RGPD. D’altra banda, si ho consentiu expressament, també tractarem les dades proporcionades amb la finalitat d’enviar-vos informació rellevant i novetats sobre el Consorci Sanitari Integral, amb el benentès que podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Vós sou el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i teniu la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les vostres dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haureu de dirigir-vos per escrit a la delegada de protecció de dades, a dpd@csi.cat. En aquest cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del document nacional d’identitat o bé equivalent. També teniu dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, com ara l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El Consorci Sanitari Integral garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, en lliurar les vostres dades, n’autoritzeu la comunicació a l’Institut Català de la Salut, a les entitats proveïdores del CatSalut, al Departament de Salut, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i als altres departaments i organismes de la Generalitat, d’acord amb la normativa aplicable.

Així com al registre central de persones assegurades: la finalitat d’aquest fitxer és la d’acreditar la població protegida pel Servei Català de la Salut a l’òrgan responsable d’aquest tractament és l’Àrea de Serveis i Qualitat del CatSalut (Travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia. 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades davant aquesta Àrea, en l’adreça indicada.

Els centres del Consorci Sanitari Integral estan acreditats per impartir formació en el àmbit de les ciències de la salut. En les seves instal·lacions hi ha estudiants de diverses universitats i escoles professionals i graduats en Medicina i Infermeria formant-se en diferents especialitats: metge intern resident (MIR) i infermer intern resident (IIR), segons l’acreditació del Ministeri de Sanitat. Per aquest motiu, se us demanarà el consentiment perquè els alumnes puguin accedir a les vostres dades de salut amb finalitats docents i també se us informarà, si és donés el cas, de la presència d’alumnes o residents durant l’assistència, que podeu acceptar o rebutjar. En cas d’acceptació, teniu el dret a revocar aquests consentiments en qualsevol moment.

Les dades que han estat facilitades no seran transferides a un tercer país o organització internacional, a excepció que resideixi en un altre país. En aquest cas, si fos necessari, se us demanarà el consentiment per transferir a entitats o organitzacions internacionals les vostres dades en relació a contractes de prestació de serveis. 

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, en l’actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant  i un termini de cinc anys per la resta.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el Consorci Sanitari Integral no garanteix que la informació i serveis siguin completament ajustats a les vostres necessitats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al Consorci Sanitari Integral són veritables i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 

3. Informació per a pacients, en matèria de protecció de dades personals

El Consorci Sanitari Integral, entitat adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, amb el número de registre CT107 garanteix la seguretat de les seves dades de caràcter personal.

El Consorci Sanitari Integral posa en el seu coneixement que les seves dades formaran part del Fitxer de pacients, responsabilitat de la entidad. La finalitat de la seva creació és la gestió de les dades dels pacients, la gestió de la seva història clínica, la realització de les tasques administratives derivades de la prestació assistencial així com de la seva facturació i l’elaboració d’indicadors de la qualitat del servei.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els quals s'organitza el Consorci Sanitari Integral així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació de l'assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

El Consorci Sanitari Integral posa en coneixement que les dades dels pacients als quals es presti assistència en aquesta institució quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitgeu rebre més informació o voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les vostres dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Ciutadà de qualsevol centre.

El Consorci Sanitari Integral us informa i, si ho autoritzeu, podrà utilitzar les vostres dades identificatives per enviar-vos informació corporativa de l’entitat i en referència als seus serveis, a través de correu postal, correu electrònic o SMS.

En tot cas, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haureu de dirigir-vos per escrit a la Delegada de Protecció de Dades, a dpd@csi.cat. En aquest cas, haureu d’adjuntar una fotocòpia del document nacional d’identitat o equivalent.
 

4. Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades dels usuaris

El Consorci Sanitari Integral garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa el RGPD podreu exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del vostre document nacional d'identitat o equivalent:

- Per correu electrònic a dpd@csi.cat
- Per correu postal a l’atenció de la Delegada de Protecció de Dades. Av. de Josep Molins, 29-41. 08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
 

5. Seguretat

El Consorci Sanitari Integral manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al RGPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El Consorci Sanitari Integral es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades contingudes d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur.
 

6. Comportaments ofensius o inadequats

En el cas que l'usuari publiqui continguts inadequats o inacceptables en el lloc web, o realitzés qualsevol conducta disruptiva, el Consorci Sanitari Integral podrà utilitzar el seu correu electrònic per avisar de la seva conducta o utilitzar la seva informació personal per finalitzar aquest comportament.

Així mateix, en cas que el Consorci Sanitari Integral consideri raonablement que un usuari infringeix o pugui infringir la legislació espanyola aplicable, el Consorci Sanitari Integral pot utilitzar la seva informació personal per informar a les autoritats competents.
 

7. Informació de galetes

Què és una galeta?

Una galeta és un arxiu que es descarrega en el vostre dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Les galetes són retornades al lloc web d'origen cada cop que el visiteu, o a un altre lloc web que reconeix la galeta. Les galetes actuen com un record d'un lloc web. Permet recordar el dispositiu en les visites subsegüents. Les galetes també poden recordar les vostres preferències, millorar l'experiència de l'usuari, així com adaptar els anuncis.

El Consorci Sanitari Integral informa l'usuari de l'ús mitjançant la navegació del seu web de les següents galetes:

Galetes tècniques. Les galetes tècniques són essencials i necessàries perquè el web funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix.

Galetes analítiques. El lloc web del Consorci Sanitari Integral  utilitza galetes de Google Analytics. La informació que recullen aquestes galetes és transferida i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units, d'acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s'apliquen a Google Analytics, visiteu: Política de Privadesa de Google Analytics.

Galetes de sessió. Les galetes de sessió són aquelles que hi ha només mentre l'usuari navega pel web i s'eliminen al final.

Com controlar i eliminar les galetes

La majoria dels navegadors web accepten galetes, però podeu canviar la configuració del navegador web perquè rebutgi noves galetes, desactivi les que ja hi ha o bé us comuniqui quan algú us envia una nova galeta al vostre dispositiu. 

Per canviar la configuració seguiu les instruccions que us proporciona cada navegador:

Internet Explorer: Eines > Opcions d'internet > Privadesa. 
O bé fes clic aquí per a més informació.

Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Historial > Paràmetres personalitzats. 
O bé fes clic aquí per a més informació.

Chrome: Configuració > Mostra la configuració avançada > Privadesa > Configuració del contingut. O bé fes clic aquí per a més informació.

Safari: Preferències > Seguretat.
O bé fes clic aquí per a més informació.

Opera: Configuració. 
O bé fes clic aquí per a més informació.

Bloquejar l'ús de les galetes en la vostra navegació pot fer que alguns serveis o característiques del lloc web no estiguin disponibles.
 

8. Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés i qualsevol altra activitat legítima.

Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de protecció de dades personals, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica dpd@csi.cat.
 

9. Modificació de la present política de protecció de dades

El Consorci Sanitari Integral es reserva el dret a modificar la política present per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, amb la informació prèvia als usuaris dels canvis que es produeixin.

Actualitzat el 09/07/2018

Carregant...

No teniu usuari o heu oblidat la contrasenya? 
Demaneu accés